SZKOLENIA
Kurs STCW
Gdynia, 09.03 - 13.03.2015

Cena: 600PLN
Cena zawiera: szkolenie oraz wydanie certyfikatu.
Cena nie zawiera: noclegów i wyżywienia.  

Oferta skierowana jest tylko do żeglarzy! Przed rozpoczęciem zajęć zostaniecie poproszeni o pokazanie patentu żeglarskiego.

 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa składa się z 4 szkoleń:

 • indywidualne techniki ratunkowe,
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna,
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • podstawowy kurs przeciw pożarowy.

 

Certyfikat_STCW

Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni. 

Ukończenie kursu (obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa) upoważnia do przystąpienia do testów końcowych. Ich zaliczenie jest podstawą do uzyskania certyfikatu STCW, wystawianego przez Urząd Morski.

Część teoretyczna prowadzona jest w budynku Centrum Wychowania Morskiego ZHP, mieszczącego się w Gdyni przy al. Jana Pawła II 5. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. 

 

Na miejscu znajduje się nie tania baza noclegowa w hostelu Centrum Wychowania Morskiego ZHP. 

Program

Szkolenie jest realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez IMO (International Maritime Organization) i zawartymi w Konwencji STCW, oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 173/05).

Tematy poruszane w trakcie zajęć teoretycznych:

 • indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • techniki ewakuacji
 • organizacja ratowania życia na morzu, zasady przeżycia
 • współpraca ze śmigłowcem
 • łączność w niebezpieczeństwie
 • pirotechniczne środki sygnałowe
 • stosunki międzyludzkie na statku
 • wykład ppoż.
 • odpowiedzialność prawna
 • język angielski
 • ochrona środowiska na morzu
 • procedury i techniki ewakuacji
 • rodzaje zagrożeń na statku

 

Szkolenie praktyczne

 • zajęcia na basenie (tratwy ratunkowe i posługiwanie się środkami ratowniczymi)
 • szkolenie ppoż. na poligonie strażackim
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa 


FlaraZajęcia na kursach są prowadzone przez instruktorów Ośrodka Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni. 

Jest to kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, oraz dyplomy oficerów marynarki handlowej. Ich kompetencje poświadczają certyfikaty ukończonych kursów instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.