WIEDZA
SRC - DISTRESS

DISTRESS

DISTRESS – z ang. - niebezpieczeństwo. Definicja DISTRESS została ustalona na konwencji SAR w 1979: Grave and Imminent Danger to a Person, Ship, Aircraft or Other Vehicle Requiring Immediate Assistance. 

Poważne i bezpośrednie zagrożenie dla osoby, statku, samolotu lub innego pojazdu, wymagające natychmiastowej pomocy.

Komunikat Distress składa się z 3 części:
-  DSC Distress Alert,
-  Distress Call,
-  Distress Message.

 

DSC DISTRESS ALERT – aby go nadać naciskamy jeden raz czerwony guzik. Mamy wtedy możliwość wybrania z Radiolisty charakteru niebezpieczeństwa, w jakim się znajdujemy. Nie musimy tego robić, jeśli nie mamy na to czasu. Następnie naciskamy czerwony guzik i trzymamy go przez 5 sekund. W tym momencie wysłany zostaje zakodowany sygnał cyfrowy na kanale 70. Zawiera on takie informacje jak:
- nasz MMSI,
- pozycję (z dokładnością do ok. 1 mili)
- czas
- charakter niebezpieczeństwa (jeśli został wybrany).
Wysyłanie distress alert będzie automatycznie powtarzane co 4 minuty, aż do momentu odebrania cyfrowego potwierdzenia odbioru lub do wyłączenia urządzenia.

Potwierdzenie odbioru (DISTRESS ACKNOWLEDGMENT) może wykonać stacja SAR lub statek z radiostacją klasy A lub B. Jeśli nasze radio nie jest podłączone do GPS, przed wysłaniem Distress Alert, musimy wprowadzić jeszcze ręcznie pozycję i czas. Powinno się to robić co godzinę.

 


DISTRESS CALL –
wywołanie Distress. Posiada absolutny priorytet nad innymi transmisjami. Wszystkie stacje słyszące go powinny przerwać swoje rozmowy.

Przykładowy Distress Call:
Mayday, Mayday, Mayday
This is Yacht Neptun, Neptun, Neptun, Call Sign, MMSI.

Po nadaniu wywołania powinniśmy odczekać kilka sekund, aby osoby, które go usłyszały, miały czas na przygotowanie się do zapisywania komunikatu.

 

DISTRESS MESSAGE – komunikat Distress. Powinien być nadawany WOLNO i WYRAŹNIE, aby służby ratownicze miały szansę wszystko zanotować. 

Mayday Neptun, Call Sign, MMSI
Nasza pozycja (długość i szerokość geograficzna lub odległość i namiar w odniesieniu do jakiegoś obiektu)
Charakter niebezpieczeństwa (pożar, toniemy, człowiek za burtą…)
Wymagam natychmiastowej pomocy
Ilość osób na pokładzie(od tego zależy rodzaj sprzętu, jakiego użyją służby ratownicze)
Inne ważne informacje (czy macie tratwę, kamizelki lub czy ktoś jest ranny…)
Over

Przykładowa transmisja tuż po nadaniu DSC Distress Alert :

Mayday, Mayday, Mayday
This is Yacht Neptun, Neptun, Neptun, Call-sign 2GBH4, MMSI 235765435
Przerwa 15 sekund
Mayday Neptun, Call-sign 2GBH4, MMSI 235765435
My position is   52° 31'N  002° 14'E
We are sinking
I require immediate assistance
Five persons on board
Abandoning to liferaft
Over


 

CISZA RADIOWA

Stacja kontrolująca akcję ratunkową, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo ustanowić cisze radiową. W tym celu nadaje komunikat zawierający zwrot SEELONCE MAYDAY:

 

Jacht

Mayday
All Station, All Station, All Station
This is Dover Coastguard, Dover Coastguard, Dover Coastguard
Mayday Szrot
SEELONCE MAYDAY
Time 1000 UTC
Out

 

PRZERYWANIE CISZY RADIOWEJ

Po zakończeniu akcji ratunkowej stacja kontrolująca powinna nadać do wszystkich stacji, że „normalna” łączność w eterze została przywrócona. Służy do tego komunikat zawierający słowa SEELONCE FEENEE:

Mayday
All Stations, All Stations, All Stations
This is Dover Coastguard, Dover Coastguard, Dover Coastguard
Mayday Szrot
SEELONCE FEENEE
Time 2000 UTC
Out