WIEDZA
SRC - zwroty po angielsku

ZWROTY STOSOWANE W ŁĄCZNOŚCI

Na zaliczeniu końcowym kursu wymagana jest ich znajomość!

What is your name and call sign?

Jaka jest twoja nazwa i sygnał wywoławczy?

Please spell your ship’s name.

Proszę przeliteruj nazwę statku.

Change to channel… /Go to channel…

Przejdź na kanał...

What is the name of the skipper?

Jakie jest nazwisko kapitana?

How many persons on board?

Ile osób jest na pokładzie?

What is your last/next port off call?

Jaki jest twój ostatni/następny port?

What is your ETA?

Jaki jest szacowany czas przybycia?

What is your position?

Jaka jest twoja pozycja?

Stand by on channel...

Czekajcie na kanale...

Standing by on channel…

Utrzymuję nasłuch na kanale...

How do you read me?

Jak mnie słyszycie?

I read you...

Odbieram was...

     excellent

     doskonale

     good

     dobrze

     fair

     nieźle

     poor

     słabo

     bad

     źle

I cannot read you.

Nie słyszę was.

I require assistance.

Potrzebuje pomocy.

I am aground in position…

Jestem na mieliźnie na pozycji…

I am adrift near position…

Dryfuję w pobliżu pozycji…

I have man overboard.

Mam człowieka za burtą.

I have dangerous list.

Mam niebezpieczny przechył.

I have serious leak.

Mam poważny przeciek.

I have fire on board.

Mam pożar na pokładzie.

I have problem with…

Mam problem z…

I must abandon ship.

Muszę opuścić statek.

I am ready to receive your message.

Jestem gotowy do odbioru waszej wiadomości.

I am not ready to receive your message.

Nie jestem gotowy do odbioru waszej wiadomości.

I am not under command.

Nie odpowiadam za swoje ruchy.

No person injured.

Nie ma rannych.

What assistance do you require?

Jakiej pomocy potrzebujecie?

What is your present course and speed?

Jaki jest twój obecny kurs i prędkość?

I require a tug.

Potrzebuję holownika.

I require escort.

Potrzebuję asysty.

I require immediate assistance.

Potrzebuję natychmiastowej pomocy.

I require medical assistance.

Potrzebuję pomocy medycznej.

I am capsized.

Mój jacht jest wywrócony.

Are you damaged?

Czy macie uszkodzenia?

What is your maximum draught?

Jakie jest twoje maksymalne zanurzenie?

My draught is…

Moje zanurzenie to…

What is the weather forecast for area…

Jaka jest prognoza pogody dla obszaru…