WIEDZA
SRC - obsługa radia

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RADIA VHF

 

FrontOPIS PRZYCISKÓW
16/9 – szybkie przejście na kanały 16 i 9
WX – kanały pogodowe (tylko USA)
SCAN – funkcja skanowania
*MEM – dodawanie kanału do listy skanowanych
DW – podwójny nasłuch (Dual Watch)
H/L – moc nadawania (H – 25W, L – 1W)
*NAV – wyświetlanie danych nawigacyjnych
CALL – wywołania cyfrowe
*MENU – wejście do menu
ENT – enter (wybór funkcji z menu)
CLR – clear (wyjście o poziom wyżej w menu)

Funkcje z gwiazdką uruchamia się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy.

 

CALL – wywołanie (otwiera ekran wywołań cyfrowych)
Individual – wywołanie indywidualne
Group – wywołanie grupowe
All Ships – wywołanie do wszystkich statków
POS Request – zapytanie o pozycję
POS Send – wysłanie pozycji
DSC Log – zapis odebranych wywołań DSC
DSC Test – testowe wywołanie cyfrowe
Exit – wyjście

 

MENU – otwiera ekran ustawień radia i wywołań cyfrowych
   Radio Setup – ustawienia radia
      Dimmer – jasność wyświetlacza
      Contrast – kontrast wyświetlacza
   DSC Setup – ustawienia związane z wywołaniami cyfrowymi
      INDIV DIR – katalog numerów indywidualnych
      Group DIR – katalog numerów grupowych
         Add - dodaj
         Edit - edytuj
         Delete - usuń
      POS Input – ręczne wprowadzanie pozycji

 

DISTRESS – niebezpieczeństwo
Undesignate – nieokreślone
Fire – pożar
Flooding – zalewanie
Collision – kolizja
Grounding – wejście na mieliznę
Capsizing – wywrotka lub niebezpieczeństwo wywrotki
Sinking – tonięcie
Adrift – dryfowanie
Abandoning – opuszczanie statku
Piracy – atak piratów
Mob – człowiek za burtą (Man OverBoard)